връзка с нас

магазини "Маркита" 

гр.Пловдив 4004; ул.”Карлъка” № 5

тел.: 032/ 695 152; 695 153

032 /672 919; факс 032/ 672 561 

e-mail: online@markita.net

Данни на фирмата:

"Маркита 1" ООД

адрес по регистрация:

гр.Пловдив, ул."Сърнена гора" №14

ДДС № BG825309701; ЕИК 825309701

МОЛ Кина Янакиева

Банкова сметка:

ПИБ АД

IBAN: BG49FINV915010UB036843

BIG: FINVBGSF

къде се намираме - карта

Работно време:

понеделник - петък: 8:30-19:00

събота и неделя: 8:30-15:00

в празнични дни: 8:30-15:00

Можете да изпратите съобщение,

като използвате формуляра за контакт по-долу.                                                                                 

Продукти в промоция от 18-ти юни до 24-ти юни 2018г